Μπουεναβεντούρα Ντουρρούτι

Τι θα απομείνει μετά τον πόλεμο, τις σφαίρες που ρίχνουμε; Το έργο που έχετε ξεκινήσει στα χωριά σας είναι πιο σημαντικό απ’ το να σκοτώνεις φασίστες, γιατί αυτό που σκοτώνετε με το έργο σας είναι το αστικό σύστημα. Με αυτή την έννοια, είναι το μόνο που θα καταγράψει η Ιστορία”

Μπροσούρα

Μιά προσπάθεια να επανασυγκροτήσουμε τη σκέψη, να μαζέψουμε τα διαλυμένα από το κυρίαρχο καθεστωτικό λόγο τα διαλυμένα κομμάτια της λογικής, και να επαναδομήσουμε με τα ίδια ποιοτικά υλικά τη λογική σειρά των πραγμάτων. Να επαναδιατυπώσουμε το όραμα για να περάσουμε στο επόμενο βήμα μεθοδικά, επίμονα κι υπομονετικά. Το πρόγραμμα και την οργάνωση. Ακολουθεί μετά, η υλοποίηση, συνεχίζει πιθανά η διάσταση και συνεπακόλουθα η διάρρηξη με το κράτος, μετά η οριστική ρήξη, και τέλος, η ελεύθερη ζωή. Λένε ορισμένοι ότι η ελλάδα είναι το πείραμα, ο δοκιμαστικός σωλήνας όπου δοκιμάζονται οι εφαρμογές του νεοφιλελευθερισμού. Μεγαλώνουμε, ωριμάζουμε, και είμαστε αποφασισμένοι να τους διαψεύσουμε. Μάλλον θα πρέπει να προσέξουν μήπως ο δοκιμαστικός σωλήνας εκραγεί στα χέρια τους. και μάλλον τότε θα τους πάρει μπάλλα όλους μαζί...

Home 6 - 1/3 Width

Please navigate to Appearance → Widgets in your WordPress dashboard and add some widgets into the Home 6 - 1/3 Width widget area.
css.php