ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ως Αναρχικοί, αρνούμαστε στο όνομα της αξιοπρέπειάς μας, την ανάθεση της εξουσίασης των ζωών μας σε εκπροσώπους, «σωτήρες» κι επονομαζόμενους «ηγέτες». Αγωνιζόμαστε εναντίον τους. Απέχουμε από τις εκλογές και όλους τους θεσμούς ανάθεσης και διαμεσολάβησης. Είμαστε ενάντιοι στα κόμματα ως φορείς εξουσίας, είμαστε ενάντιοι στους θεσμικούς συνδικαλιστές ως διαμεσολαβητές και ρυθμιστές της εργασιακής εκμετάλλευσης. Δε συμμαχούμε δε συμβιβαζόμαστε, δε συζητάμε με κανέναν θεσμικό φορέα.
Απέχουμε δεν σημαίνει ότι δίνουμε λευκή επιταγή στα αφεντικά, το κράτος τους και τους φασίστες τους. Αντίθετα αποχή σημαίνει ταξική αυτο-οργάνωση, σημαίνει άρνηση του έθνους-κράτους-αφεντικών, ανταγωνιστική σε αυτούς οργάνωση, αντι-ιεραρχία, αποδόμηση της μικροαστικής ιδεολογίας και πολιτική ανάλυση από ταξικό πρίσμα, μέχρι τη νίκη των καταπιεσμένων όλου του κόσμου.
Δρομολογούμε, συλλογικά και αυτοδύναμα, τη πολιτική εκείνη διαδικασία που θα ανατρέψει το σάπιο και καταπιεστικό εξουσιαστικό σύστημα διακυβέρνησης, με τα ίδια μέσα με τα οποία θα κτίσουμε τη κοινωνία μας. Συλλογικοποιούμαστε αντι-ιεραρχικά, κι οργανώνουμε τον αγώνα μας μέσα από συνελεύσεις, με σκοπό το γκρέμισμα του υπάρχοντος συστήματος.
Επιδιώκουμε κι επικροτούμε την εγκαθίδρυση αυτοοργανωμένων δομών, όπως λαϊκές συνελεύσεις, σωματεία βάσης, αυτόνομες συλλογικότητες, εργατικά συμβούλια, ενώσεις παραγωγών-καταναλωτών.
Χτίζουμε από σήμερα αυτοοργανωμένες δομές που σκοπό θα έχουν την οριζόντια αυτοδιοίκηση και την αυτονομία της κοινότητας, με γνώμονα τη κατάργηση του κράτους και τη κοινωνική απελευθέρωση.
Αναρχία είναι το πολιτικό εκείνο σύστημα, κατά το οπoίο η κοινωνία αυτοκυβερνάται. Δηλαδή οι πολιτικές αποφάσεις λαμβάνονται από τη κοινωνία και μόνο κι όχι από μία ιεραρχικά δομημένη πολιτική εξουσία.
Βασικές αρχές της κοινωνικής λειτουργίας της αναρχικής κοινωνίας, είναι η ταυτόχρονη ύπαρξη της ισότητας και της ελευθερίας. Οι αρχές αυτές υλοποιούνται στο πολιτικό οικονομικό και κοινωνικό πεδίο, με την ταυτόχρονη ύπαρξη της κοινοκτημοσύνης και της ατομικής και κοινωνικής ελευθερίας. Αυτό το κοινωνικό – οικονομικό οργανωτικό πρόταγμα στην ιδεολογική παράδοση, ονομάζεται ελευθεριακός κομμουνισμός και η πολιτική του έκφραση είναι η αναρχία.

ΑΟΑ

ΜΑΡΟΥΣΙ, 14 ΜΑΪΟΥ 2014